งาน Embedded Technology 2008 ที่ญี่ปุ่น

งาน?Embedded Technology 2008 เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดทางด้าน Embedded System ในงานจะประชุมวิชาการ แนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, automotive, wireless, computer, factory automation

รายละเอียดในงาน MPU/MCU, DSP, FPGA/PLD, Smar tcard, Embedded platform, Wireless Network(802.11x, Bluetooth), IEEE1394, USB

ทางด้าน Softwate จะมี RTOS, Device driver, Firmware, Middle ware, Database, Programming Languages (C/C++, Java, HTML/XML, UML, Compilers/Assemblers)
เป็นงานที่น่าไปมากงานหนึ่งเลยครับ ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่ น่าจะได้เจออะไรใหม่ๆมาพัฒนาวงการ Embedded อิเล็กทรอนิกส์บ้านเราให้พัฒนายิ่งขึ้น

ชื่องาน?Embedded Technology 2008?
วันที่ November 19 (Wed.)-21 (Fri.), 2008
สถานที่ PACIFICO YOKOHAMA
เวบไซต์ ?http://www.pacifico.co.jp/english/
?Organizer Japan Embedded Systems Technology Association (JASA)

Clip Video Run Doom บน AVR32 ATSTK1000

Clip Video Run Doom บน ATSTK1000 ครับ AVR32 พี่แกไม่ธรรมดาจริงๆ

สำหรับเจ้า ATSTK1000 มีรายละเอียดตามนี้ครับ

STK1000 provides a complete AT32AP7000 development environment. The kit has two ethernet ports, a high quality QVGA LCD, a loudspeaker, and connectors for USART, PS/2, VGA, and USB. A expansion header can be used for prototyping.

A pre-installed Linux image on the enclosed 256 MB SD card ensures that the user can boot Linux and start program development directly after power up.

STK1000 is also supported by AVR JTAGICE mkII. With either GNU GCC or the IAR compiler, the JTAGICE mkII supports basic runtime control and a limited trace.

The Vitra and the Opella products from Ashling supports provide high-end debugging capabilities as e.g. sustained trace and SQA (software quality assurance). An extensive white paper is available at

ข้อมูลจาก ATMEL