โปรเจคแรกกับ HI-TECH C COMPILER

ทำการสร้่าง Project โดยเลือก Project –> Project Wizard… ตัว Wizard นี้จะช่วยให้สร้างโปรเจคได้ง่ายขึ้น

รูปที่ 1

เจอข้อความต้อนรับให้กด Next > ไป

รูปที่ 2

เลือกเบอร์ PIC ที่ใช้ ผมเลือก 16F873A

รูปที่ 3

เลือก Language toolsuite หรือเลือกตัว Compiler นั่นเอง ให้เลือก HI-TECH PICC Toolsuit ในกรณีที่เป็นกากบาทสีแดงให้ Browse… หา ณ ตำแหน่งที่เราลงโปรแกรมไว้

รูปที่ 4

ตั้งชื่อโปรเจคและระบุตำแหน่ง Directory

รูปที่ 5

ในกรณีที่มี File .c, .h แล้ว สามารถ add มาได้จากทางซ้ายมือ ถ้าไม่มีก็ Next > ไปเลย

รูปที่ 6

Wizard จะทำงานถึงขั้นสุดท้าย จากนี้เราต้องเขียน code ต่อเอง

รูปที่ 7

รูปที่ 8

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply