ขั้นตอนการลงโปรแกรม HI-TECH C COMPILER

หลังจากที่ Download ตัว Demo มาทดลองใช้ ให้ลง MPLAB ก่อน จากนั้นทำการลงโปรแกรม HI-TECH ที่ Download มา

รูปที่ 1?

รูปที่ 2

หลังจากอ่านข้อตกลงของโปรแกรม (Software License Agreement) แล้ว ให้คลิก Yes

รูปที่ 3

เลือก Folder ที่ต้องการลงโปรแกรม โดยทั่วไปจะอยู่ที่ C:\HT_PIC

รูปที่ 4

รูปที่ 5

?

รูปที่ 6

?

รูปที่ 7

เมื่่อมาถึงขั้นตอนสุดท้ายจะต้องทำการ Restart คลิก Yes เพื่อ Restart

รูปที่ 8

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply