วงจรแปลงสัญญาณ 0-5 V to 4-20 mA

ในบางครั้งเราต้องการสัญญาณ Output แบบ analog ในช่วง 4-20 mA แต่จะทำไงในเมื่อสัญญาณจาก ADC เป็นแรงดันในช่วง 0-5 V วันนี้ผมมีวงจรแปลงสัญญาณ 0-5 V เป็น 4-20 mA มาฝากครับ เป็นวงจรง่ายๆ ที่ทดลองแล้วว่าได้ผล

วงจรแปลงสัญญาณ 0-5V to 4-20mA

จากวงจรจะเห็นว่าใช้แหล่งจ่ายไฟถึง 3 แหล่ง +5V,-5V, 12V ในส่วนของ I+ ถ้า Rload ดึงกระแสไม่เยอะจะตัด 12V ออกแล้วแทนด้วย +5V ก็ได้ครับ

ในวงจร R12-R13 จะช่วยป้องกันการจ่ายกระแสเกิน R8 จะปรับ Offset ที่ 4mA ส่วน R7 เป็นตัวปรับ Gain ของ OPAMP , D1 จะเป็นตัวบังคับทิศทางของกระแสให้ไหลลง TR1 ผ่าน R15-R16 ลง GND ไป

การปรับแต่ง

จ่ายสัญญาณ 0V จาก ADC หรือ Pot ก็ได้ที่ขั้ว DAC ใน schematic? ปรับ R8 จนกระทั่งได้ I+ ประมาณ 4mA จากนั้นจ่ายสัญญาณ 4-5V ที่ขั้ว DAC ใน schematic ปรับ R7 (Gain) จนได้ I+ ประมาณ 4mA อาจจะต้องทำการปรับ R7-R8 หลายครั้งถึงจะได้สัญญาณ 4-20mA

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • No Related Post

One thought on “วงจรแปลงสัญญาณ 0-5 V to 4-20 mA

Leave a Reply