ติดตั้ง Tool for AVR32 บน Ubuntu

การติดตั้ง Tool สำหรับพัฒนา AVR Linux บน Ubuntu 7.10 เริ่มด้วยเปิดไฟล์

/etc/apt/sources.list แล้วใส่บรรทัดนี้ไปยังบรรทัดล่างสุด

deb http://www.atmel.no/avr32/ubuntu/gutsy binary/ บรรทัดนี้จะไม่เหมือนกับที่บอกใน BSP CD

URL ใน BSP CD อันนั้นจะใช้ไม่ได้แล้ว

จากนั้นก็เริ่ม Download Tool ด้วยคำสั่งดังนี้

sudo apt-get update
sudo apt-get install avr32-gnu-toolchain

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

จากนั้นก็นอนรอจนกว่าจะโหลดเสร็จอาจจะใช้เวลาสักหน่อย
เมื่อติดตั้ง Tool เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอน Buildroot เพื่อสร้าง image ที่จะใส่ไปใน SD Card