ออกแบบ Power save mode dsPIC

ลองออกแบบลดพลังงาน MCU dsPIC30F4011 ให้ใช้กับ Battery 9V โดยออกแบบทั้ง Software และ Hardware ให้ประหยัดพลังงานแบบสุดๆ

ตั้งค่า TRIS register กำหนดให้เป็น Output จะกินไฟน้อยกว่า Config เป็น Input

TRISB = 0;
TRISC = 0;
TRISD = 0;
TRISE = 0;
TRISF = 0;

ลองวัดกระแสดูแล้วกินไฟสถานะ Idle เฉพาะ dsPIC เพียง 19 uA ก็กินไฟน้อย แต่คงไม่เท่ากับ TI