แนะนำโปรแกรม MODSCAN อ่าน/เขียน MODBUS

ในทางอุตสาหกรรมมักจะใช้การสื่อสาร RS485 และใช้ Protocal MODBUS บางครั้งเราก็ต้องการจะอ่านค่าจาก Instrument หรือ PLC (Slave Device)? ขึ้นมาดูค่า Parameter ต่างๆ จะเขียนโปรแกรมอ่านค่า MODBUS ขึ้นมาก็เสียเวลา วันนี้ผมมีโปรแกรมมาแนะนำครับ

โปรแกรม MODSCAN เป็นเป็นแกรมที่ใช้สื่อสารกับอุปกรณ์ที่ใช้ Protocal MOSBUS โดยสามารถใช้ได้ทั้ง MODBUS RTU และ MODBUS ASCII และสามารถตั้ง Baudrate ได้ตั้งแต่ 110-256 KBPS มีฟังก์ชันให้ใช้งานได้ 4 ฟังก์ชัน

  1. Coil Status
  2. Input Status
  3. Holding Register
  4. Input Register

MODSCAN สามารถตั้งได้ว่าจะให้แสดงข้อมูลแบบไหน Binary, HEX, Unsigned Decimal, Interger, Floating point, Double ทำให้ง่ายต่อการ debug ว่าข้อมูลผิดพลาดตรงไหน

สนใจก็ลอง Download ตัว Demo มาใช้กันครับ ข้อมูลเพิ่มเติม/Download